Åndens enhet

28.05.2017

Bibelen beskriver en oppskrift på hvordan man bevarer Åndens enhet i fredens sambånd. 

”….med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet”

Ydmykheten er forutsetningen for enheten. Enhet i Ånden er ikke tatt for gitt men må bevares. En hjertets enhet! Fredens sambånd taler om en fred som binder sammen i en menighet – i Kristi kropp. Hva bidrar til enhet? Hva forhindrer enheten?