Når Guds menighet vekkes

21.05.2017

Når Guds menighet vekkes, reformeres og gjenreises.

Kongebøkene og Krønikerbøkene er forteller historier om opp og nedturer, frafall og vekkelse, nedbrytning og reform. Ytterpunktene er store! Som lys og mørke…det veksler hele tiden. 

Hva skjer når Guds menighet vekkes?
1. Det skjer noe med lederne
2. Det skjer noe med bønnen, lovsangen, gudstjenesten
3. Man vender tilbake til boka
4. Givertjenesten gjenopprettes

Preken fokuserer på det fjerde punktet og gir et sunt syn på tiende, penger og givertjeneste.