Hva er Jesus Church?


– Startet i år 2000 av Stephan og Anne Christiansen
– Gudstjenester i Oslo Sentrum på St.Hanshaugen og i Kolben Kulturhus på Kolbotn.
– Disippel grupper er menighetens smågrupper som treffes i hjemmene
– Simultantolking til engelsk
– Tilknyttet pinsebevegelsen i Norge.

Om gudstjenesten:
– God tid til lovsang der man sammen gir Gud takk.
– Undervisning fra Bibelen
– Feiring av Nattverden
– Bønn
– Jesus Kids: Søndagsskole for barn fra 0 til 12 år.
– Kaffe og prat etter gudstjenesten.

Trikk 18 til Dalsbegstien
Buss 37 og 21 til St. Hanshaugen
Inngang fra Ullevålsveien 41 og Schwensens gate 9c