Lest we forget - Stephan Christiansen
Lest we forget - Stephan Christiansen

Bekjemper antisemittisme med musikk – Lest We Forget

I forbindelse med Israels årlige minnedag for Holocaustofrene den 20. april, utgav Stephan Christiansen, i samarbeid med Israel Next en nyinnspilt utgave av albumet Lest We Forget. Albumet inneholder utelukkende sanger med temaer som kobler til Holocaust og formidler gjennom ord og toner et budskap som berører sterkt. Lest We Forget finnes tilgjengelig på alle digitale plattformer.

En av Israel Next’s byggesteiner er å skape historisk bevissthet om antisemittismens destruktive potensiale. Stephan Christiansens album gir en lett-tilgjengelig og kreativ måte å spre dette aktuelle budskapet på til den unge generasjonen.

Det er i år 75 år siden Nazistenes og deres medhjelperes industrielle mord av seks millioner jøder endte, men antisemittismen er langt fra død. Tvert imot er antisemittiske ytringer og voldshandlinger mer vanlige i dag enn noen gang etter Den andre verdenskrig.

Mange jøder som bor i vestlige demokratier i dag våger ikke vise sin identitet på våre gater, for eksempel ved å bære kipa på hodet, av frykt for å bli trakasserte eller til og med angrepet. Om vi stilltiende aksepterer eller ignorerer dette, blir antisemittisme et uttrykk for hvem vi er som nasjon. Det kan vi ikke tillate!

Det finnes også noe som kalles den nye antisemittismen, der staten Israel har blitt «den nye jøden.» Denne uttrykker seg blant annet i bruk av doble standarder der man fordømmer Israel for saker man ikke kritiserer andre stater andre for. Selvsagt er ikke all kritikk mot Israel et uttrykk for antisemittisme, men fenomenet er dessverre utbredt.

Lest We Forget ble publisert for første gang i 2015, men i nyutgivelsen har noen av sangene fått et nytt musikalsk arrangement. En ny sang er også lagt til.

Vi ville sette stor pris på om du ville hjelpe oss å spre albumet. Dette kan du gjøre ved selv å høre på sangene, linke til dem på Facebook, omtale dem på andre sosiale mediaplattformer, eller skrive en anbefaling i et magasin, på en webside eller en annen medieplattform.

For menigheter og organisasjoner som planlegger ulike typer av markeringer i forbindelse med 75-års markeringen, kan et utvalg av disse sangene fungere som et musikalsk innslag. De gir ytterligere dybde og perspektiv i tillegg til taler og andre innslag.

Hjelp oss, hjelp dine venner, din by og din nasjon, å aldri glemme. I dag slår vi ring rundt jødene og står sammen mot antisemittismen.

 

Spotify link: Trykk her

Youtube links

 

 

----

 

Fighting anti-Semitism with Music – Lest We Forget

On the eve of the day of commemoration of the Holocaust in Israel, Monday April 20, the Norwegian artist Stephan Christiansen, in cooperation with Israel Next, released a new version of the album Lest We Forget. The album consists exclusively of songs on the Holocaust theme. Through words and music Christiansen movingly describes the horror of the industrial murder of six million Jews by the Nazis and their collaborators. Lest We forget is available on all digital platforms.

One of the building blocs of Israel Next is to create historical awareness. Awareness of the destructive potential of anti-Semitism has a central place in this effort. Lest We Forget offers an accessible and creative way to spread this relevant message to the young generation.

This year marks the 75th commemoration since the end of Holocaust, but anti-Semitism is far from dead. On the contrary, anti-Semitic expressions and violence are more common today than at any other time since the Second World War.

Many Jews living in western democracies today, dare not reveal their identity on our streets, for instance by wearing a skullcap, out of fear of being harassed or physically abused. A society that quietly accept or ignore this, lets anti-Semitism become an expression of who we are as a nation. We cannot allow this to happen.

Today, there is also something called the New Anti-Semitism where Israel has become “the new Jew.” This hatred expresses itself, among other things, in use of double standards where Israel is condemned for issues other nations are not. Of course, not all criticism of Israel is an expression of anti-Semitism, but the phenomenon of double standards is unfortunately way too common.

Lest We Forget was originally released in 2015, but some of the songs have received a new musical arrangement and a new song has been added to the album.

We would greatly appreciate if you would help us spread the album. This can be done in several ways; by listening to the songs; linking to them and recommending them on social media; or writing a review in a magazine, website, or other media outlet.

For organizations, churches, and synagogues that are planning different ways to mark the commemoration, a selection of these songs can be a valuable musical inclusion. They offer an additional dimension and perspective in addition to speeches and other elements.

Please help us, help your friends, your city, and your nation never to forget. Today, we embrace the Jews, and stand up against anti-Semitism.

 

Spotify: Listen to the album / click here

Youtube links

 

Kontakt oss

Jesus Church
Trykk her
for adresser

410 34 746

Org.nr: 986 344 942

Støtt arbeidet

Bankkonto: 30001314463
IBAN: NO7430001314463
Swift: SPSONO22

Vipps - 11685
Bankkort/Avtalegiro - Trykk her

Skriv til oss
Finn oss