Medarbeiderturen 2019- PRAKTISK INFO

For English, please scroll down

---

Velkommen til årets medarbeidertur for Jesus Church Markus kirke 18.-19.januar 2019!

Her kommer litt praktisk info:

Program

Fredag

Kl 18.00: Innstallering

Kl 18.30: Kveldsmat

Kl 19.30: Felles samling m/lovsang

Kl 21.00: Snacks og kos
 

Lørdag

Kl 08.30: Frokost

Kl 09.30: Felles samling m/lovsang

Kl 11.00: Fritid

Kl 11.30: Grilling ute

Kl 12.30: Fritid m/inne- og uteaktiviter

Kl 15.30: Middag

Kl 16.30: Rydde ut av rommene

kl 17.00: Vaske ut

Kl 18.00: Reise tilbake til Oslo

 

Ta med:

 • Pålegg til 1 måltid og snacks (kun for dem som overnatter), enkel grillmat (pølser, hamburger, ketsjup)

Dette leveres ved ankomst til felles bruk

 • Sengetøy (laken, putetrekk, dynetrekk)
 • Klær og uteklær
 • Bibel og notatbok
 • Håndkle
 • Toalettsaker
 • Ski, hvis du ønsker å gå på ski :) 
 • Gøye spill som vi kan spille fredag kveld
   

Transport

Det er flere måter å komme seg fram til Lillomarkskapellet i Slattum på:

1. Man kan ta buss til Kjul (buss 390E som kjører fra bussterminalen) , og gå derfra til Lillomarkskapellet. Denne spaserturen tar litt over en time. En fin gåtur i norsk natur.

2. Hvis dere kommer med bil, kan dere parkere bilen ved Sagtomta, og derfra er det 2 km å gå inn til kapellet.

3. Dersom dere ikke ønsker å spassere helt fra Kjul, kan dere gi beskjed til elizabeth@jesuschurch.no innen førstkommende søndag 13.jan, så kan vi organisere transport fra Kjul til Sagtomta. Derfra må alle gå 2 km inn til kapellet. Bilen kan frakte bagasjen deres.
PS! Om du av en spesiell årsak ikke kan spassere så langt, kan du sitte på i bilen helt inn til kapellet.


Fra Kjul: Bilen vil hente folk ved Kjul kl 17.40, fredag ettermiddag. Dere kan da ta buss 390E som kjører fra bussterminalen 16.55. Bussturen tar 42 min.

Fra Sagtomta: Bilen kan hente bagasje fra Sagtomta kl 17.50

 

Pris:

Voksne: 400 kr

Studenter: 300 kr

Voksne og barn u/overnatting: 200 kr

 

Betaling

Betaling skjer senest ved ankomst eller på forhånd til konto: 30001314463.

Marker betalingen din med navn (på alle du betaler for) og medarbeidertur2019. 

 

Vi gleder oss til å dra på tur sammen!

Vi blir ca 20 personer til sammen på lørdagen :) 

Vi ses neste helg!

 


English:

 

Welcome to this year's co-worker trip for Jesus Church Markus kirke from the 18th-19th of January 2019!

Here comes some practical info:

 

Program

Friday

At 18: Installation

At 18.30 : Supper 

At 19.30: Gathering w/worship

At 21.00: Snacks and fun


Saturday

At 08.30: Breakfast

At 09.30: Gathering w/worship 

At 11.00: Freetime 

At 11.30: Barbecue outside

At 12.30: Leisure w / indoor and outdoor activities

At 15.30: Dinner

At 16.30: Cleaning out of the rooms

At 17.00: Full cleaning

At 18.00: Travel back to Oslo


What to bring:

 • 1 spread for breakfast and snacks (Those who stay from Friday to Saturday),  barbecue-food (sausages, hamburger etc)

This is given to the kitchen upon arrival for shared use

 • Bedding (bedsheet, pillowcase, duvet cover)
 • Clothing and outdoor clothing
 • Bible and notebook
 • Towel
 • Toiletries
 • Ski if you want to go skiing :)
 • Fun games that we can play Friday night and Saturday afternoon.

 

Transportation

There are several ways to get to Lillomarkkapellet in Slattum:

1. You can take the bus to Kjul (bus 390E which runs from the bus terminal), and walk from there to Lillomarkskapellet. This walk takes about an hour. A nice walk in Norwegian nature.

2. If you come by car, you can park your car at Sagtomta, and from there it is 2 km to walk to the chapel.

3. If you do not want to walk all the way from Kjul, you can write to chris.kjolstad@gmail.com by Tuesday, January 15th, and we can organize transport from Kjul to Sagtomta. From Sagtomta everyone must walk 2 km to the chapel. The main car can drive your luggage.
PS! If, for a particular reason, you cannot walk so far, you can sit in the car all the way to the chapel.


From Kjul: The car will pick up people at Kjul at 17.40, Friday afternoon. You can then take bus 390E which runs from the bus terminal at 16.55. The bus ride takes 42 min.

From Sagtomta: The car can collect luggage from Sagtomta at 17.50

 

Price:

Adults: 400 kr

Students: 300 kr

Adults and children who come Saturday after breakfast: 200 kr

 

Payment

Payment is due no later than on arrival or in advance to account: 30001314463.

Mark your payment by name (on all you pay for) and employee tour2019.

 

We look forward to going on this trip together!

We'll be about 20 people in total on the Saturday!

See you next weekend! 

 

 

Kontakt oss

Jesus Church
Trykk her
for adresser

410 34 746

Støtt arbeidet

Bankkonto: 30001314463
IBAN: NO7430001314463
Swift: SPSONO22

Vipps - 11685
Bankkort/Avtalegiro - Trykk her

Skriv til oss
Finn oss