Du kan følge med på Jesus Church sine gudstjenester online via disse linkene:

Youtube: www.youtube.com

Facebook: www.facebook.com

Vipps til 11685

Du kan også søke opp Jesus Church i appen. Skriv inn beløpet du vil gi og merk betalingen.

Overføring

Du kan overføre til følgende konto: 3000 13 14463

Gi med kort eller avtalegiro
Giverside