Kontakt oss

Henvendelser og spørsmål

Epost

Send en epost til post@jesuschurch.no

Telefonummer

Ring til 410 34 746

Kontor

Vår kontoradresse: Schwensens gate 9c.