Jesus Kids

Jesus til neste generasjon

Barna er viktige i Jesus Church!

Jesus Kids

Jesus Kids er en søndagsskole for barn i alderen 0-12 år. Det er både et tilbud for familier som går på Gudstjeneste i Jesus Church, og andre foreldre som ønsker at deres barn skal få lære om Jesus på en kreativ måte i trygge og gode omgivelser.

Jesus Kids er inndelt i tre aldersgrupper: 0-2 år, 3-6 år, 7-9 år og 10-12 år. På programmet er det både drama, sang og aktiviteter tilpasset barnas alder, alltid med gode voksenledere til stede. Alle barna registreres med navn og foreldrenes kontaktinformasjon før søndagsskolen starter (ca 11:30). Barna er med i Gudstjenestens første del før de går til søndagsskolen, som varer til Gudstjenesten er ferdig.

Relasjon til Gud

Vi vil at hvert barn skal få et personlig forhold til Gud.

Trivsel

Vi vil at hvert barn skal se fram til Jesus Kids og trives på møtene.

Trygghet

Vi vil at hvert barn skal føle seg trygg og bli sett.

Vekst

Vi vil at hvert barn skal vokse i tro, kunnskap og sosiale ferdigheter.

Bli med på Jesus Kids Teamet