JesusKids

Barna er viktige i Jesus Church!

Jesus Kids er en søndagsskole for barn i alderen 0-12 år. Det er både et tilbud for familier som går på gudstjeneste i Jesus Church, og andre foreldre som ønsker at deres barn skal få lære om Jesus på en kreativ måte i trygge og gode omgivelser.

Jesus Kids er inndelt i tre aldersgrupper: 0-3 år, 4-8 år og 9-12 år. På programmet er det både drama, sang og aktiviteter tilpasset barnas alder, alltid med gode voksenledere til stede.

Alle barna registreres med navn og foreldrenes kontaktinformasjon i minuttene før søndagsskolen starter ca 11.30. Programmet varer til gudstjenesten er ferdig ca 12.45.

Barna er velkommen til å være med på gudstjenesten fra kl. 11.00.

Kontakt oss

Jesus Church
Trykk her
for adresser

410 34 746

Org.nr: 986 344 942

Støtt arbeidet

Bankkonto: 30001314463
IBAN: NO7430001314463
Swift: SPSONO22

Vipps - 11685
Bankkort/Avtalegiro - Trykk her

Skriv til oss
Finn oss