Kristi Himmelfartsdag 9. mai – Internasjonal feiring

På Kristi Himmelfartsdag samles vi til vår årlige internasjonale feiring sammen med våre internasjonale brødre og søstre i byen!

I år kommer Pastor Yemi fra All Nations Full Gospel Church til å dele Guds ord, og Shalom Youth Oslo leder lovsang. Vi starter feiringen kl. 18 med internasjonal mat. Vi fortsetter kvelden med bønn, lovsang og Guds ord kl. 19:00 – 20:30.

Kristi Himmelfartsdag 9. mai
Kl. 18:00 – 19:00 Internasjonal mat
Kl. 19:00 – 20:30 Internasjonal feiring

Leave a Reply

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy