Dåp og Together 28. april

Velkommen til dåp i Jesus Church søndag den 28. april! Dåpen vil foregå under gudstjenesten. Du som melder deg til dåp vil bli kontaktet for en introduserende samtal med en av våre pastorer.

Har du ikke blitt døpt og ønsker det er dette en god anledning. Det er en fest å få bli døpt inn i Jesu død og oppstandelse, så ta gjerne kontakt med venner og familie for å feire sammen etter dåpen.

Meld deg på dåpen ved å sende en mail til post@jesuschurch.no innen den 19. april.

Vi har i tillegg Together medarbeidersamling for alle som hjelper til i Jesus Church. Dette vil starte ca 30 minutter etter gudstjenesten er over og vare i 2 timer. Det blir enkel bevertning.

Påmelding skjer ved å sende en mail til post@jesuschurch.no innen den 19. april.

Leave a Reply

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy