Desember og januar – mange gode ting som skjer

2023

Adventsgudstjenester kl. 11.00
10.12 – En halvtime etter gudstjenesten inviterer vi alle medlemmer til menighetsmøte, der vi gir oppdateringer om hvordan ting er i Jesus Church. (Ønsker du å bli medlem, send en mail til post@jesuschurch.no). 
17.12 – Med juleverksted på Jesus Kids, framføring av dans og kor.

Julaften (24.12) – Gudstjeneste kl. 15.00

Første juledag (25.12) – Gudstjeneste kl. 11.00

29-31.12 – Kingdom Come
Bli med på årets Nyttårsfestival sammen med Jesus Revolution. Åpent for alle! Se mer informasjon om program m.m. på jesusrevolution.com.

2024

3.1 – 4.1 – Åpne dager på TBBMI 
Stephan Christiansen underviser. Bli med på noe eller begge dagene, og få en smak av bibelskole!

20.1 – Lederdag for alle ledere i Jesus Church 
Markus Kirke kl. 10.00-15.00
Påmelding her senest søndagen den 14.1. 

Leave a Reply

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy