Graduation Sunday! ūü§©

Det var med stor takknemlighet at vi fikk være med på Graduation Sunday. Årets bibelskoleelever har satt uslettelig  inntrykk i våre liv og  de stedene de har reist for å betjene. Uansett hva veien videre blir for disse lovende studentene, er vi fulle av forventning for veien videre! Guds velsignelse over alle de strålende graduantene på Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt!

Leave a Reply

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy