«Dunamis Music» i Jesus Church

Det kjente lovsangsbandet Dunamis Music fra Brasil leder lovsangen på The Send. På søndag er de med i Gudstjenesten i Markus kirke. Vi gleder oss!

Leave a Reply

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy