Caleb Wehrli besøker Jesus Church

Søndag 26. juni har vi den store gleden av å ha Caleb Wehrli med oss som gjestetaler i Jesus Church, Markus kirke. Caleb leder til daglig Empowered 21, og er kjent som en begavet, mobiliserende og visjonær leder i Guds rike. Han har over 20 år med ledererfaring i misjon, kirkeplanting og ulike initiativ i over 65 land. Han har et spesielt fokus på å hjelpe ledere rundt om i verden til å stå sammen for å fullføre Jesu befaling om å nå ut til alle mennesker gjennom Den Hellige Ånds kraft. 

Den kjente lovsangsbevegelsen «Dunamis»fra Brasil leder lovsangen på søndag. Wow! 

Vi gleder oss til en fantastisk gudstjeneste sammen! 

Inviter gjerne med deg noen!

Leave a Reply

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy