Påske i Jesus Church

Påskebudskapet er kraftfullt. Det er selve grunnlaget for vår kristne tro. Sammen med kristne over hele verden, ønsker vi å fordype oss i bibeltekstene og hendelsene fra Jesu siste måltid med disiplene skjærtorsdag til oppstandelsen 1 påskedag. Sanger, musikk, tekstlesning og forkynnelse vil bli en helhetlig og sterk opplevelse for alle som er med i Jesus Church i Markus kirke disse dagene.

Velkommen til Påskefeiring

Skjærtorsdag kl. 19.00
Langfredag kl. 11.00
Påskeaften kl. 19.00
1 Påskedag kl. 11.00

Leave a Reply

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy