Julen i Jesus Church

Kjære alle sammen!

Her kommer en oppdatering på gudstjenesteliv og arrangement gjennom de neste ukene.

Vi gleder oss over at vi fortsatt kan møtes fysisk, til tross for at det er i et redusert antall på 50 personer.

– Førstkommende søndag, 19. desember, holder vi to gudstjenester i Oslo sentrum for å kunne samle 100 personer.

Det vil foregå samtidig i Markus Kirke og Menighetshuset. Gudstjenesten som finner sted i Menighetshuset er for barnefamilier. Gudstjenesten som finner sted i Markus Kirke er for resterende. Sistnevnte vil også streames på nett. Det vil være tilviste sitteplasser både i Markus Kirke og Menighetshuset. I forordningene fra regjeringen er det påkrevd med munnbind, også på offentlige innendørsarrangement.

– Gudstjenesten for juleaften vil sendes over stream kl 14.00. Det vil ikke være mulig med fysisk oppmøte.

– Gudstjenesten andre juledag utgår.

– Kingdom Come blir utsatt til neste år.

– Gudstjenesten 2. januar holdes med forordningene som finnes i dag.

Dere kan registrere dere for gudstjenestene ved å sende en mail til post@jesuschurch.no med dato, lokalet og alle navnene på deltakerne. Vi kan ikke love en plass siden det er en øvre begrensning på 50 plasser i hvert møte. Dere vil få en bekreftelse på mail hvis dere har fått tildelt plass.

Vi i Jesus Church ønsker dere en god og velsignet jul og et godt nytt år!

Leave a Reply

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy