Vi er i gang med tentro!

Tentro er en frikirkelig konfirmasjonsundervisning som ønsker å ta tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytte dette opp mot kristen tro.

Noen av temaene som taes opp i løpet av året er: Hvem er Gud? Hvordan levde Jesus er på jorden? Bønn og bibel. Selvbilde og identitet.

Tentro er for deg som begynner i 9.klasse i år.

Det er fortsatt ikke for sent å melde seg på!

Ta kontakt dersom du ønsker å melde deg på: post@jesuschurch.no

Leave a Reply

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy