Til høsten starter vi opp med Tentro!

Tentro er en frikirkelig konfirmasjonsundervisning som ønsker å ta tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytte dette opp mot kristen tro. Undervisningen er lagt opp til å involvere konfirmanten med opplevelser som engasjerer, film, musikk, bilder, illustrasjoner og fortellinger, leker og konkurranser. Noen av temaene som taes opp i løpet av året er: Hvem er Gud? Hvordan levde Jesus her på jorden? Bønn og bibel. Selvbilde og identitet. Tentro er for deg som begynner i 9.klasse til høsten. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller om du ønsker å melde deg på.

Leave a Reply

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy