The mastery Master

15.05.2017

 Vi har fått overraskende besøk av Winnie Owiti, "Mama Winnie", fra Kenya, Afrika!

Silas og Winnie Owiti, står i et stort arbeid i Øst-Afrika med hundrevis av menigheter. Winnie er en fantastisk forkynner som har sett Herren stadfeste Ordet med tegn og mirakler gjennom mange tiår i tjenesten.

Winnie har prekt om Jesus Mesterens master! Jesus er Herre over sin, Herre over frykt og Herre over døden!