Et liv i glede

05.03.2017

Er glede  en tilstand som er betinget av gode følelser – som igjen er betinget av gode omstendigheter?