Sammen for barna

Trosopplæringskonferanse for foreldre, barneledere & menighetsledere
Når menighet og hjem står sammen for barna er muligheten for å lykkes
med disippelgjøringen av barna større.
Når barneledere og menighetsledere tenker sammen for barna blir innsatsen mer målrettet.
Når vi ber sammen for barna vil Gud svare våre bønner.
Når vi arbeider sammen for barna er inspirasjonen, utholdenheten og gleden vår større.
Alt for at vi en dag skal stå sammen med alle barna i himmelens rike!

Lanseringen av Jesus Kids strategien under årets Sammen For Barna er unik: Et nytt søndagsskolemateriell kommer ikke hvert år! Men det virkelig spesielle er at lanseringen inkluderer digitale verktøy som vil koble foreldre og barneledere sammen for barna på en måte som kan revolusjonere vår trosopplæring.

Velkommen til Markus Kirke 17.-18.nov!

Mvh Kåre Skuland